Zaměstnanci

Bohumila Přepechalová vedoucí školní jídelny
Jana Denemarková vedoucí kuchařka
Hana Pelikánová kuchařka
Jitka Svobodová POP
Hana Jelínková POP

Prohlášení o přístupnosti